به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ:
کارگاه کشوری با حضور و سخنرانی اساتید طراز اول حقوق ایران برگزار خواهد شد.
به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار شد.
همایش رایگان مشاوره آزمون قضاوت و وکالت به یاد شهید حقوقدان محمدرضا جلالی به همت انتشارات پژواک عدالت، ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ و سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان برگزار شد.
محمدمهدی توکلی
محمدمهدی توکلی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه شهید مطهری درحاشیه افتتاحیه اولین دوره سراسری آمادگی آزمون های وکالت و قضاوت که به همت سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ در مجتمع سیزده آبان برگزار شد،از لزوم تغییر در ظرفیت پذیر رشته‌های حقوق دانشگاه‌ها
به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ:
دوره آمادگی آزمون قضاوت و وکالت ویژه آزمون های کانون وکلا و مرکز امور مشاوران به یاد شهید حقوقدان محمدرضا جلالی به همت انتشارات پژواک عدالت، ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ و سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار می شود.
به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ:
گردهمایی کشوری رتبه های تک و دو رقمی کانون های وکلا همراه با حضور و سخنرانی اساتید طراز اول حقوق ایران در مجتمع ۱۳ آبان تهران برگزار خواهد شد.
سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار می کند:
آزمون های طبقه بندی شده ویژه وکالت_قضاوت و مشاوران قوه قضائیه از هفته اول مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.
به یاد شهید حقوقدان محمدرضا جلالی؛
دوره آمادگی آزمون قضاوت و وکالت ویژه آزمون های کانون وکلا و مرکز امور مشاوران به یاد شهید حقوقدان محمدرضا جلالی به همت انتشارات پژواک عدالت، ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ و سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار می شود.
کارگاه تخصصی:
پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ کارگاه تخصصی "چالش ها ونوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دررسیدگی به پرونده های مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک" با تدریس دکتر "ابراهیم اسلامی" قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران در سازمان بسیج حقوقدانان ک
به همت بسیج خواهران سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ:
دوره آموزشی مقدماتی تیراندازی ویژه خواهران بسیجی حقوقدان به صورت دو روز تئوری و دو روز عملی که جلسات تئوری آن در تاریخ ۴ و۵ شهریور در سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار گردید.
به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ:
کارگاه آموزشی بررسی ضمان درک دربیع مال غیرمنقول و نحوه وصول خسارات ناشی از آن مورخ پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ با تدریس "استادحسن فضلی" و "دکترعلیرضاشمشیری" برگزار خواهد شد.

صفحات