رضا عابدی (عضو شورای علمی و پژوهشی سازمان بسیج حقوقدانان استان تهران)
بهرام برزگر (عضو شورای نخبگان سازمان بسیج حقوقدانان استان تهران):آنچه که در نوشتار حاضر در پی آن هستیم ، نه تحلیل جنگ و نقد کارشناسانه است نه جهت گیری با جنبشی خاص ؛ تنها دغدغه ما پاسخ به این سوال است که :
«اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری‌شان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می‌شود.»
مسئول کانون بسیج حقوق دانان زاهدان در یادداشتی عنوان کرد:
سید محمد هاشمی در یادداشتی با عنوان حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی بیان کرد:
عباسعلی کدخدایی:
عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان تصریح کرد: دستبرد آمریکایی‌ها به اموال کشورمان و حکم جدید دادگاه کانادایی برای دستبرد به اموال ایران، نه در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه داشته و نه مورد قبول کشورهای دیگر است.
دکتر محسن اسماعیلی؛
عضو کمیسیون حقوقی قضایی سازمان بسیج مطرح کرد: یکی از الزامات برای تقنین بهتر، آشنایی و تسلط نمایندگان بر اسناد فرادستی خصوصاً قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.