آرشیو برنامه ها
به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار شد:

به مناسبت حماسه نهم دیماه مراسمی با عنوان "تبیین نقش مردم، نهادهای مردمی و نهادهای دولتی در مقابله با فتنه های سیاسی و اجتماعی" با سخنرانی ریاست دادگستری کل استان تهران و معاون طرح، برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضاییه برگزار شد.

بخش هایی از سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در هیئت ماهیانه سازما

رحیم پور ازغدی، پژوهشگر حوزه دین و اندیشه گفت:فضای مجازی فضای انواع جرم‌ها شده است و متاسفانه کسی رسیدگی نمی کند. خداوند هدفش از احکام وضع شده آزمون میزان تعهد اشخاص به اخلاق و قوانین نیست.

با حضور حقوقدانان بسیجی و سازمانهای مردم نهاد و اقشار مختلف مردم

اولین همایش پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی جنوب شرق استان تهران با حضور حقوقدانان کشور برگزار می شود.

فراخوان بسیج حقوقدانان برای حمایت از طبیعت و محیط زیست

به همت سازمان بسیج حقوقدانان کشور:

همایش ملی «الزامات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه» مبتنی بر سرفصلهای تعیین شده مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم به همت سازمان بسیج حقوقدانان برگزار می شود.